História Arménska

Územie dnešného Arménska je považované za jedno z prvých trvalo osídlených. To dokazujú rozličné archeologické nálezy, ktoré sa datujú do obdobia okolo roku 5550 pred Kristom. civilizácia sa na tomto mieste vyvíja teda už úctihodných 7500 rokov.

Prvým štátnym orgánom na území dnešného Arménska bolo kráľovstvo Urartu, ktoré v období svojho vzniku okolo 9. stor pred Kristom prekvitalo. Jeho odvekými súpermi boli najmä obyvatelia Asýrie a Médskej Ríše, ktorej nakoniec aj podľahlo. Na časti územia však vznikli dva samostatné kráľovstvá – Veľké a Malé Arménsko. Oba sa postupne stali súčasťou veľkého rímskeho impéria a v čase najväčšej slávy Rímskej ríše predstavovali najrozvinutejšiu oblasť západnej Ázie. Po rozdelení Rímskej ríše však nastáva hlboký úpadok kráľovstiev a ich územie bolo rozdelené medzi Perziu a Východorímsku ríšu.

Mapa kráľovstva Urartu, ktoré sa rozkladalo na území dnešného Arménska

Mapa kráľovstva Urartu, ktoré sa rozkladalo na území dnešného Arménska

V roku 301 sa obyvatelia Arménska ako vôbec prvý na svete postavili za kresťanské náboženstvo ako za svoje štátne.

Rok 901 je svetlým bodom histórie tejto kaukazskej krajiny. Slávna dynastia Bagratovcov obnovila samostatnosť Arménska a krajina prežívala kultúrny i ekonomický rozmach. Pôvod názvu krajiny pochádza zo slova Armenak, čo je meno vnuka slávneho mezopotámskeho boha Haika.

Mapa Arménska, Azerbadžanu a Náhorného Karabachu

Mapa Arménska, Azerbadžanu a Náhorného Karabachu

Od 13. až do 20. storočia do Arménska opäť prichádza vlna nestability, keďže jeho územie prešlo viacerými mocenskými vplyvmi. Tým najsilnejším bola azda vláda Turecka, z ktorej vyplývali aj viaceré vojenské operácie začiatkom 20. stor. Toto obdobie je považované za najrušnejšie v histórií krajiny, keďže v Arménsku vznikli viaceré štátne útvary a vojenské konflikty s okolitými štátmi. Jedným z nich bola aj Arménsko – Azerbajdžanská vojnaNáhorný Karabach, ktorá mala pokračovacie aj začiatkom 90-tych rokov a v podstate dodnes to v útrobách vrie. Druhým je jeden z najväčších procesov genocídy v histórií ľudstva. Turecku bola prisúdená časť západného Arménska, z ktorého násilne vysídľovalo príslušníkov arménskeho národa a pripravovalo pôdu pre začiatok genocídy. Počas rokov 1915 až 1917 počas genocídy páchanej Turkami zomrelo približne milión Arménov a veľké množstvo obyvateľov utieklo do zahraničia. Arméni si dodnes pripomínajú tento krvavý moment histórie a na svojich západných susedov majú veľmi ťažké srdce.

Od roku 1922 až do 1991 patrila Arménska sovietska socialistická republika do ZSSR. Tu ako na jednom z prvých území bývalého ZSSR vypukli koncom 80-tych rokov nepokoje. Tie boli opäť spôsobené sporom o Náhorný Karabach. Situáciu ešte viac zhoršilo zemetrasenie v roku 1988, po ktorom sa krajina budovala prakticky od znova.  Po potýčkach arménskej a sovietskej armády sa Arménsko rozhodlo vystúpiť zo ZSSR a 21.12.1991 vyhlásilo nezávislosť.

Dnes sa Arménsko snaží o budovanie moderného štátu, čomu však aj dnes čiastočne bráni spor s Azerbajdžanom o územie Náhorného Karabachu. Časť územia je preto aj naďalej zamínovaná a pre turistov vysoko neodporúčaná.

————–
mapa kráľovstva Urartu pochádza zo stránky wikipedia.org
mapa Náhorného Karabachu pochádza zo stránky balcanicaucaso.org